EAP Bulgaria

Ние ви помагаме в личните трудности и професионални проблеми

Програма за Подпомагане на Служители

flower

Програмата за психологическо подпомагане и подкрепа на служители /ППС/ е услуга, създадена в полза на СЛУЖИТЕЛИТЕ и техните СЕМЕЙСТВА, платена от РАБОТОДАТЕЛЯ и работеща за благото на ЦЯЛАТА ОРГАНИЗАЦИЯ.

В наши дни, хората в България са изложени на всекидневен силен стрес, както и на непрекъснато изискване за повишаване нивото на представяне, продуктивността и отдадеността им към работния процес. Нашата цел е да подкрепим работещите, които преживяват лични трудности или служебни проблеми, защото тези затруднения се отразяват на качеството на живот и работа на служителите.

Посредством услугите на Програмата за подпомагане на служители /ППС/, хората се справят много по-адекватно с ежедневните трудности, проблеми и предизвикателства като достигат здравословен баланс между работа и личен живот. Да получиш правилната помощ в точния момент е ключът към благоденствието. Така животът протича пълноценно и приятно, като моментите на стрес, напрегнато ежедневие или емоционален дискомфорт се преодоляват много по-лесно.

ППС осигурява психологична помощ чрез метода Фокусирана към решения кратка терапия; коучинг; тренинг, насочване към специалисти; подпомагане и експертно консултиране на служителите и техните семейства.

ПИК център

Ние от ПИК център сме първите в България, които работят и предоставят услуги по Програми за подпомагане на служители (ППС). Нашият екип от професионалисти се състои от дипломирани психолози с богата практика, специалисти по комуникация, опитни психиатри и други експерти. Основният метод, който практикуваме при предоставяне на психологическите услуги е Фокусирана към решения кратка терапия. Поради естеството на услугата и идеята за бързо положително развитие при справяне със съответния проблем, този метод се използва в цял свят при прилагане на ППС (англ. EAP – Employee Assistance Program). С радост можем да ви уверим, че основните ни консултанти прилагат успешно този метод повече от 20 години и са обучени лично от основателите на метода „Фокусирана към решения кратка терапия” –Steve de Shazer & Insoo Kim Berg.

В България работим по Програми за подпомагане на служители от 2010 като предоставяме тези услуги в сътрудничество с някои от световните лидери в тази област. Това е нова услуга за България, но има богата история в САЩ, Канада и Западна Европа.