EAP Bulgaria

Ние ви помагаме в личните трудности и професионални проблеми

ППС Факти

Програмите за подпомагане на служители (Employee Assistance Programs) възникват в САЩ през 40-те години на 20 век. Огромен ръст в използването на услугите по ППС се отбелязва в началото на 70-те. Тогава, Програмите за подпомагане на служители започват да подкрепят работодателите в разрешаването на множество проблеми/притеснения на служителите им, както и с навременна реакция към проблемите на работното място, които могат да доведат до насилие; физически, психологични или морални проблеми сред другите работещи. Днес, ППС се фокусира върху подобряване на цялостното представяне и работните процеси в организацията чрез конфиденциална подкрепа на всеки служител.

Има множество изследвания относно ефективността на Програмите за подпомагане на служители (главно във Великобритания и САЩ). Има и доста изследвания за стреса и психичното здраве, включително и в България. Направихме извадка от редица такива изследвания, които цитираме дословно.

Великобритания

 • 92% от първите 25 компании в списъка за най-добър работодател на Великобритания имат Програми за подпомагане на служители.
 • 71% от организациите участвали в проучването осигуряват ППС за своите служители.
  /UK EAPA Market Watch Report 2013/
 • Психологическото консултиране или Програмите за подпомагане на служители (EAPs) имат най-голям растеж сред ключовите придобивки, които се предоставят на служителите.
 • Тази година (2013), 71% от организациите участвали в проучването осигуряват ППС като ключова придобивка за всичките си служители.
  /The Benefits Research 2013 UK, Employee Benefits magazine/
 • В скорошно проучване сред повече от 35,000 работещи в 36 Европейски държави, проведено от Европейската агенция за безопасна и здравословна работна среда, 77% от работещите посочват, че смятат, че стресът на работното място ще се увеличи през следващите 5 години, като само 7% от тях считат, че работният стрес ще намалее.
 • В своите "Насоки за промотиране на психическо здраве и комфорт на работното място", Националният институт по здравеопазване на Великобритания посочва, че превенцията и ранното идентифициране на стреса, както и на други проблеми в сферата на психичното здраве биха спестили на работодателите най-малко 30% от разходите или около 8 милиарда британски лири; бизнес с 1000 служители може да спести около ?250,000 на година.
  /Eap Guidelines, UK Employee Assistance Professionals Association (EAPA), December 2012/
 • Ние изчислихме, че по настоящем във Великобритания се губят 140 милиона работни дни на година поради отсъствия по болест. Това се равнява на 2,2 процента от цялото работно време, или по 4,9 дни на работещ на година, като тези цифри са сравними с много други развити държави - (САЩ, Франция, Германия и Холандия имат сходни показатели).
 • Ние установихме, че тези услуги (ППС) могат да бъдат много ефективни в намаляването на отсъствията чрез предоставяне на информация, съвети и консултиране по множество въпроси водещи до отсъствия от работа и/или занижено работно представяне.
  /Health at work - an Independent Review оf Sickness Absence, Dame Carol Black and David Frost CBE, November 2011/
 • ...54% биха желали техния работодател да им осигури конфиденциално психологическо консултиране или друга подобна психотерапевтична услуга
 • 95% от участниците в проучването са съгласни, че "е добра идея да потърсят помощ чрез психологическо консултиране или психотерапия за даден проблем, преди ситуацията да излезе от контрол".
  /Attitudes to Counselling & Psychotherapy: Key Findings, BACP (British Association for Counselling & Psychotherapy), 2010 /
 • 1 на всеки 7 човека казва, че намира работа си за много или изключително стресираща. (Психосоциални работни условия във Великобритания през 2007).
 • Проучване на HSE (Здраве, безопастност, околна среда) през 2003 разкрива, че при работещите в морето, 70% от общите работно-обособени стресогенни фактори са също и потенциални причинители на инциденти, когато те са причинени от човешка грешка.
  /Managing the causes of work-related stress, Health and Safety, UK, 2007/

САЩ

 • 1 на 4 възрастни в САЩ и Канада има симптоми на психично разстройство, зависимост от субстанции или и двете. Над 75% от хората с тези поведенчески разстройства ходят на работа.

 • Програмата за подпомагане на служители може да работи съвместно с програмите за лидерство, човешки ресурси, работа/личен живот и wellness, за да повиши осъзнаването на проблемите свързани с психичното здраве и да помогне в идентифицирането на нездравословни работни практики. ППС може да играе роля в мотивацията и подкрепата на хора, които искат да постигнат свои лични цели за по-добър живот, както и при намаляването на стреса, който може да причини здравословни проблеми. ППС също оказва подкрепа на организациите в случай на травматични инциденти на работното място като насилие, престъпления, смърт и природни бедствия. Предоставянето на психологическа първа помощ е характеристика на повечето ППС.

 • Изследване върху повече от 60 000 случая показва, че систематичното отсъствие от работа на служителите намалява от средно 2,37 дни непланиран отпуск или закъснения в 30 дневен период преди използване на услугите по Програма за подпомагане на служители, до само 0,91 дни след завършване на консултациите по ППС.

 • Истинската стойност на ППС можем да открием във всяка една лична история на хората използвали Програмата. Всеки клиент има строго индивидуални стресиращи обстоятелства, които са го/ я подтикнали да потърси помощ и съдействие. Получаването на подкрепа от консултант по Програмата обикновено донася облекчение и предлага практически ресурси за разрешаването на проблема.
  /THE VALUE OF EMPLOYEE ASSISTANCE PROGRAMS, Employee Assistance Society of North America (EASNA), 2009/

България

 • ...неудачите на прехода създадоха силностресова среда, която променя не само условията на работното място, но дори преформира семейната среда, считана до скоро за "недосегаема крепост" на българина.
 • Оказва се, че домът, семейната среда съвсем не са убежище от проблемите, с които се сблъскваме ежедневно, а кристално огледало на стреса.
  - пренасяне на натрупаното от работата напрежение в къщи - 60,5%;
  - липса на разбиране и подкрепа при възникнали служебни проблеми - 43,1%.

 • Общо 59,7% от респондентите са преживели стрес през последните 12 месеца. Висок е процентът на респондентите, преживели стрес, но не ползвали отпуск - 39,2%. Това може да се обясни с посочената от Купър "присъственост" (presenteism).
  - Данните от изследването показват, че 11.8% от анкетираните не са устойчиви на стресови ситуации и изпадат в психическа нестабилност.
  - Данните от изследването показват, че 52.8% от респондентите при стресова ситуация търсят опора в семейството и 44.5% споделят преживяванията с приятели. Търсенето на подкрепа и разбиране от семейството често води до възпроизвеждане на стреса и пренасяне на напрежението върху останалите членове от семейството.
  - Работа на по-високи "обороти" посочват 20.3% от респондентите. Пренатоварването с работа като реакция на стреса дава негативни последици върху физическото и психическото състояние. Следва силно изтощение, при което механизмите за защита рухват и организмът се излага на висок риск от заболеваемост.
  - Установена е наличност на психични травми у всеки тринадесети мъж (7,5 %) и всяка десета жена (10,6 %).

 • В Националната програма за психично здраве на гражданите на Република България 2001 - 2005 година се посочва, че емоционалните разстройства в България са масови, но непризнати. В системата на здравеопазването сега няма структури и програми, предназначени да обслужат емоционалното страдание и неговите психосоциални последствия.
  /СТРЕСЪТ НА РАБОТНОТО МЯСТО В УСЛОВИЯТА НА ПРЕХОД - пилотен проект за България в три сектора от бюджетната сфера; Институт за социални и синдикални изследвания на конфедерацията на независимите синдикати в България, София 2002/

 • Последиците от стреса в професионален план се свързват както с влошаване на психичното благополучие на служителите, респективно с увеличаване на заболеваемостта и чести психични проблеми, така и с намаляване на индивидуалната ефективност и ефикасност на работното място, чести отсъствия от работа поради отпуск по болест и в крайна сметка милиарди парични единици загуби за икономиката.

 • Последици, свързани с влошаване на психичното благополучие и промяна в поведението на индивида: повишена тревожност, депресия, самота, възбудимост, понижена самооценка, нарушения в процесите на внимание, памет, мислене, затруднения във вземането на решение, бърн-аут.

 • От гледна точка на организационното поведение, на индивидуално ниво се наблюдава понижена мотивация, по-ниска продуктивност, намалена удовлетвореност от труда и намерения за напускане на организацията, чести отсъствия от работа. Засилва се агресивността, увеличава се тотюнопушенето, употребата на алкохол и други стимулиращи вешества, прехранване, импулсивно поведение.

 • Последици, свързани с функционирането на организацията. Те са влошаване на качеството на работата, понижаване на морала на служителите, увеличаване на аварийността и инцидентите, повишена конфликтност, текучество на служители, отсъствия от работа, понижен авторитет на организацията в широката социална среда.
  /ПСИХИЧЕН СТРЕС В ОРГАНИЗАЦИЯТА (Концептуални проблеми), 2012
  Проф. д-р Валери Стоянов, Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"/