EAP Bulgaria

Ние ви помагаме в личните трудности и професионални проблеми

Разлики в ефективността между
психолог, назначен в организацията и
Програма за подпомагане на служители /ППС/


Психолог в организацията Програмата за подпомагане
на служители /ППС/
Работи 8 часа на ден, 5 дни в седмицата На разположение е 24 часа, 7 дни в седмицата
Работи средно 230 дни в годината Обслужва клиенти 365 дни в годината
Може да поеме ограничен брой служители за консултация на ден (средно 1-2) Поема неограничен брой служители, които имат нужда от определена консултация или друга услуга
Извършва консултации само на работното си място Може да извършва консултиране Лице-в-лице, по телефон, чрез интернет
Обслужва служители до определено ниво в йерархията на организацията Работи с всички служители и мениджъри в организацията, както и с техните семейства
Обслужва само служителите от организацията Обслужва служителите и техните семейства, както и такива преживели съкращения
Като част от организацията, често участва в разпространението на неподходящи слухове Помага за отвеждането и заглушаването на неподходящи слухове
Може да е пристрастен към определени служители поради различни причини Безпристрастна и независима услуга
Прилага ограничен брой психологични подходи Ползва експерти с опит в различни психологични подходи
Има способност за разрешаване на определени видове психологични проблеми Ползва различни експерти, които покриват широк кръг проблеми
Често е възприеман като агент на работодателя за прокарване на определена политика Доброволна и конфиденциална услуга, работеща за благото на цялата организация
Използва какъв да е (понякога неефективен) психологичен подход Прилага фокусиран към решения подход
Заплащането не зависи от извършените услуги и ефективността на психолога Заплащането е съобразено със заявените услуги и понякога е по-малко от разхода за психологПрограмата за подпомагане на служители е активност,
която носи посланието на работодателя за неговата
социална отговорност към служителите.


Обратно